Oefentherapie Mensendieck in Bergen Op Zoom en in Halsteren

Contact

Oefentherapie Mensendieck is gericht op het verminderen en opheffen van klachten aan het bewegingsapparaat die samenhangen met een verkeerde houding en met een ongunstige manier van bewegen.

Bewegingen zijn vanzelfsprekend

Mensen lopen, staan, bukken, tillen en hebben een bepaalde werkhouding. Bewegingen die zo vanzelfsprekend zijn geworden dat we er niet of nauwelijks over nadenken. Iedereen ontwikkelt zijn eigen gewoonten. Het kan zijn dat deze gewoonten niet goed zijn voor uw lichaam en ervoor zorgen dat spieren en gewrichten overbelast raken, waardoor pijnklachten kunnen ontstaan.

Behandeling

Als u met of zonder verwijzing bij een oefentherapeut Mensendieck komt, worden er tijdens de eerste behandeling een anamnese afgenomen en een onderzoek gedaan. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de pijnklachten en/of de reden van uw aanmelding. Er wordt gekeken naar de relatie tussen de pijnklachten en het houding- en bewegingspatroon. Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld wat met u wordt besproken. Tijdens de oefentherapie krijgt u oefeningen om klachten op te heffen of te verminderen, gewrichten te mobiliseren, spieren te ontspannen en de spierbalans te verbeteren. U neemt veel dagelijkse situaties door, u leert hoe u daarmee het beste kunt omgaan en hoe u daarin het beste kunt bewegen. Deze oefeningen zijn toegespitst op uw persoonlijke (werk)situatie. Hierbij wordt uitgegaan van uw bewegingsmogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met wat uzelf kunt en wilt in uw eigen leef- en beroepsomstandigheden. Bij een chronische ziekte of aandoening is de behandeling gericht op het beperken van de klachten of het leren omgaan met bepaalde klachten en/of beperkingen.

Bewust bewegen - blijvend resultaat

Kerngedachte van de oefentherapie is zelf doen, zelf zien (via spiegels), zelf doorvoelen en zelf oordelen, zodat u het geleerde uiteindelijk thuis, op het werk en bij hobby of sport kunt toepassen. Op deze manier wordt u onafhankelijk van de therapeut. U bent dus uiteindelijk voor een belangrijk deel medeverantwoordelijk voor het resultaat. 


Oefentherapie Mensendieck is een actieve therapie waarbij u steeds betrokken wordt bij het hele proces. U leert de samenhang zien en voelen tussen uw pijnklachten en lichaamshouding en beweging. De oefentherapeut maakt u bewust van wat u met uw lichaam doet en hoe u uw lichaam belast, vaak overbelast, en hoe u uw klachten kunt beïnvloeden. Naast het verbeteren van de bewegingen en de spierbalans, geeft de oefentherapeut ergonomische adviezen, waardoor oefentherapie Mensendieck ook preventief werkt aan het opvangen en voorkomen van klachten.
Er wordt gestreefd naar een blijvende gedragsverandering op het gebied van uw houding en beweging.

Wie kan er bij Mensendieck Praktijk Elzakkers terecht?

Iedereen die wil leren om gezonder te bewegen en/of meer ontspannen te leven met minder pijn kan baat hebben bij oefentherapie Mensendieck.

Indicaties zijn onder meer:

 • Nek-, schouderklachten

 • Rug- en bekkenklachten

 • Hoofdpijn- en spanningsklachten

 • Heup-, en knieklachten

 • Incontinentieklachten

 • Houdings- en bewegingsklachten

 • Rug- , bekkenklachten tijdens of na de zwangerschap

 • Reumatische aandoeningen (Reuma, Bechterew, fibromyalgie)

 • Neurologische aandoeningen (Hernia, Multiple Sclerose, Parkinson)

 • Overbelastingsklachten (CANS, voorheen RSI)

 • Chronische aandoeningen (arthrose, spierdystrofie)

 • Ademhalingsklachten / hyperventilatie

 • Orthopedische aandoeningen (osteoporose, arthrose, scoliose, hypermobiliteit, Scheuerman)

Bel Mensendieck Praktijk Elzakkers-Jongeneelen

Gezonder bewegen en meer ontspannen leven?

Neem contact op voor een afspraak