Oefentherapie op haptonomische basis bij Mensendieck Praktijk Elzakkers in Bergen Op Zoom en in Halsteren

Neem contact op!

Oefentherapie op haptonomische basis is een lichaamsgerichte therapievorm die gebaseerd is op de beginselen van de haptonomie. Haptonomie is de leer van de tastzin. Het houdt zich bezig met de ontwikkeling van het gevoelsleven, met de beleving en met de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Ontwikkelde patronen

Ieder mens heeft al doende in het leven gedrag ontwikkeld (vanuit opvoeding of door het leven meegekregen), gevoelens ervaren en overtuigingen aangenomen (omdat je altijd wel ergens iets van vindt) . Ook bepaalde persoonlijkheidskenmerken kunnen liggen aan de basis van gedrag. Denk hierbij aan het te hoog leggen van de lat, aan perfectionisme of aan nooit op- of toegeven en dat leidt soms tot reacties uit de omgeving. Hierdoor veranderen we ons denken, ons voelen en ook ons gedrag . Er komen lagen over het oorspronkelijke karakter. Deze in de tijd ontwikkelde patronen zijn zo vanzelfsprekend dat niet iedereen ze bij zichzelf herkent.

Lichamelijke benadering

Haptonomische therapie helpt u om uw ontwikkeling te herkennen. U onderzoekt hoe patronen uw leven vorm geven, u blokkeren of ten dienste zijn. U ervaart hoe uw eigen ‘voel’-systeem functioneert en hoe u reageert op bepaalde situaties en binnen relaties.
Misschien wilt u deze patronen verder of anders ontwikkelen en aanvullen. Haptonomische therapie leert u ook wat u op dit moment aan kunt, wat uw eigen normen en waarden zijn en waar uw grenzen liggen in het contact met anderen of ten aanzien van de dingen die u doet. Zo werkt u praktisch en doelgericht aan thema’s waarmee u aan de slag wilt. Hierbij is de lichamelijkheidsbeleving het aangrijpingspunt om tot bewustwording te komen.

Binnen de haptonomische therapie leert u de kwaliteiten van de tast en de verdieping naar het voelen ervaren. U leert de betekenis en waarde van het voelen in bredere zin kennen en hoe de samenhang met het denken en handelen voor u werkt. Via praktische oefeningen, met name via uw lichaam als voelspriet, leert u steeds beter de kern van uw 'oorspronkelijke- ik' kennen en krijgt u weet van hoe u wilt bewegen in de wereld. Dat weten kan door allerlei redenen op de achtergrond zijn geraakt. Vaak wordt dit 'onbewust-weten' overspoeld door ons denken.

Een haptonomisch therapeut begeleidt de cliënt in het proces van bewustwording en verandering. Als cliënt maak u actief deel uit van de behandeling. Dit vraagt om een actieve houding van zowel de therapeut als de cliënt.

Meer informatie?

Haptonomische therapie is bedoeld voor iedereen die:

  • Stil wil staan bij eigen patronen in denken, voelen en handelen

  • Niet optimaal functioneert en losser wil komen van oude reactiegewoonten

  • Eigen kwaliteiten meer tot bloei wil brengen

  • Effectiever wil omgaan met anderen

  • Zoekt naar wat je werkelijk beweegt

  • Ontspanning en energiebalans belangrijk vindt

  • Bewuster met grenzen wil omgaan

Esther Elzakkers heeft de 2-jarige opleiding haptotherapie in Doorn gevolgd. Ik werk op haptonomische basis.

Neem contact op met Mensendieck Praktijk Elzakkers-Jongeneelen

Ben je op zoek naar datgene wat je werkelijk beweegt?

Neem contact op met Mensendieck Praktijk Elzakkers